1944

Economic Centre of Horticultural Cooperatives of the Republic of Poland [Centrala Gospodarcza Spółdzielni Ogrodniczych Rzeczpospolitej Polskiej] is established, transformed in 1949 into Centre of Horticultural Cooperatives [Centrala Spółdzielni Ogrodniczych] (CSO).