SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

   

  Podziel się swoją opinią

  Administratorem danych osobowych jest Hortex sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mszczonowskiej 2, 02-337 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  a) udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO); prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu Administratorowi udzielenia odpowiedzi na wiadomość;

  b) obsługa procesu składanych reklamacji – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz realizacja obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – Damiana Bieleckiego, z którym można się skontaktować pod adresem iod@sokihortex.pl. Więcej informacji o przetwarzaniu danych i przysługujących prawach można znaleźć w Polityce prywatności.

  Pełna treść obowiązku informacyjnego

  HORTEX SP. Z O.O.

  ul. Mszczonowska 2
  02‑337 Warszawa

  tel. +48 22 572 10 00

  fax +48 22 572 11 10


  Oddział ZPOW Hortex w Skrzyńsku
  ul. Przemysłowa 27,
  26‑400 Przysucha

  Centrala tel. (48) 675 74 00
  Sekretariat tel. (48) 675 75 00


  NIP: 522 30 67 357
  KRS: 0000628317
  REGON: 364996919
  BDO: 000026535

  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał zakładowy 21 733 650,00zł