POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM

PRIVACY POLICY

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (POLITYKA TRANSPARENTNOŚCI) Hortex Sp. z o.o.

PERSONAL DATA PROCESSING POLICY (TRANSPARENCY POLICY)

GRUPA HORTEX KODEKS POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

HORTEX GROUP CODE OF BUSINESS CONDUCT

Hortex – oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU TOWARÓW I USŁUG Polski Hortex Sp. z o.o.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF PURCHASE OF GOODS AND SERVICES Hortex Sp. z o.o.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Hortex Sp. z o.o. za rok podatkowy trwający od 1 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Hortex Sp. z o.o. za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej Hortex sp. z o.o. za rok podatkowy trwający od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.